7, place de la Libération  9255 Diekirch - Tel: +352 621 229 489  // Mir liwweren

BEIM LOUIS

EAT & DANCE

MIR LIWWEREN - NOUS LIVRONS !

Dir kënnt Är Bestellung per Telefon maachen. 

​Vous pouvez passer votre commande par téléphone.

​Sie können Ihre Bestellung telefonisch aufgeben.

TEL: +352 621 229 489

 

Beim

Louis

Mir Liwweren
OPENING HOURS 
MONDAY- THURSDAY 10:30 - 00:00
FRIDAY - SATURDAY 10:30 - 00:00
SUNDAY 10:30- 00:00
KITCHEN IS OPEN
MONDAY- FRIDAY 11:30 - 14:00 / 18:00 - 21:30
SATURDAY 11:30 - 15:00 / 18:00 - 21:30
SUNDAY 11:30 - 15:00 / 18:00 - 21:30

PLANNING YOUR PRIVAT  EVENT?

Just contact us.

#birthdays  #business dinners #privat partys etc

NEWSLETTER

info / events / plats du jour / soirée culinaire
 

Beim Louis

7, place de la Libération

9255 Diekirch

Luxembourg

Tel: +352 621 229 489

WORK WITH US

join our team at the bar

Contact us at beimlouis@gmail.com

© 2019 By Beim Louis